Uklidator.cz je služba, která uklidí Vaší domácnost, firmu a zajistí náhradní plnění.

Naši Uklidatoři Vám kvalitně uklidí domácnost, umyjou okna, uklidí Vaši firmu a kanceláře. Kontaktujte nás

rezervovat úklid

Objednat si Uklidatora

Náhradní plnění v roce 2021

Náhradní plnění je způsob, jak splnit povinnost ze zákona č. 435/2004 Sb., aby každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, zaměstnal nejméně 4% osob se zdravotním postižením (OZP). Pokud se tato solidární povinnost nesplní, tak je nutné uhradit danou částku vynaloženou na OZP do státního rozpočtu. Z toho důvodů je zde služba "Náhradní plnění" od naší firmy, která má podíl zaměstnávání přes 50%, nabízí úklidové služby a máte možnost splnit zákonnou povinnost a navíc využít užitečnou službu pro Vaší firmu.

Proč využívat náhradní plnění?
• splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP ve své firmě
• podpoříte zaměstnávání OZP
• nemusíte se starat o administrativu
• peníze neodvedete státu, ale využijete na službu, která je užitečná

Způsoby splnění povinného podílu

Níže uvádíme způsoby, jak je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro Úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. v platném znění.

1

zaměstnání osob se zdravotním postižením v poměru 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

2

možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona 435/2004 Sb. v platném znění.

3

odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou nezaměstnanou OZP (v roce 2020 to bylo min. 86.527,- Kč a v roce 2021 částka bude vypočtena podle aktuální průměrné výše).

Dne 7.2.2018 byla zpřístupněna elektronická evidence náhradního plnění i pro odběratelé.
Odběratelé se musí zaregistrovat v místě příslušného úřadu práce.

Bližší informace zde

Limity náhradní plnění

Limity poskytnutého náhradního plnění pro rok 2021:

1

všem odběratelům limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (celková částka násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok).

2

každému odběrateli roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli se vypočte tak, že z celkového objemu plateb se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za 1 – 3 čtvrtletí.

3

Uklidator poskytuje úklidové služby do potřebné výše, která bude stanovena pro rok 2021 a poskytnout tak náhradní plněníplné zákonné výši.

 

S novelou zákona 435/2004 Sb. platné od 1.10.2017 musí naše společnost uvést do elektronické evidence náhradního plnění všechny faktury (náhradní plnění je podloženo smluvně nebo prostřednictvím obchodního zástupce), které budou v režimu náhradního plnění v roce 2021. Od 1.1 2018 již zákon nedává povinnost dodavateli vystavovat odběrateli písemné potvrzení o odběru náhradního plnění ani seznam faktur (případné písemné potvrzení nemá právní základ a elektronická evidence neumožnuje v současné době provádět seznamy faktur).

Odkaz na stránky MPSV:

https://www.mpsv.cz/plneni-povinneho-podilu-ozp

Veškeré informace je možno získat rovněž na portále Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených na https://azzp.cz

Případně stačí vyplnit kontaktní formulář a probereme možnosti náhradního plnění dle individuálního potřebného rozsahu.

Zajistit náhradní plnění

Veškeré dotazy, informace a Vaše emailové adresy, na které požadujete zasílat oznámení o vložení faktury do elektronické evidence směřujte na náš email info@uklidator.cz.

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme s náhradním plněním.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Uklidator.cz, s.r.o. ,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky